REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZEŃ

§1

Festiwal ma charakter konkursu z towarzyszącymi pokazami filmowymi. Konkurs przeznaczony jest dla studentów uczelni wyższych oraz ich absolwentów.

§2

Podstawą zakwalifikowania filmu do konkursu jest jego tematyka, zgodna z ideą Festiwalu oraz czas trwania. Jeden autor może nadesłać film/filmy nie przekraczające łącznej długości 20 min.

§3

Film należy dostarczyć do siedziby organizatora na nośniku cyfrowym (DVD, Blu-Ray) na adres:
KINO BODO
ul. Rewolucji 1905 roku 78/80
90-223 Łódź
Z dopiskiem „Studenty Filmowe Artysty”
lub nadesłać na adres festiwal.SFA@kinobodo.pl w formie pliku (MP4, MPEG, WMV, AVI) poprzez serwis hostingowy (preferujemy Wetransfer.com).

§4

Do nagrania należy dołączyć wypełnione zgłoszenie lub, jeśli film został przesłany drogą elektroniczną, skan tego zgłoszenia i przesłać je na adres festiwal.SFA@kinobodo.pl

§5

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niezakwalifikowania pracy do konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej lub niezgodności filmu z ideą Festiwalu.

§6

Komisja kwalifikacyjna dokona wyboru filmów, które otrzymają nominacje do pokazów konkursowych.

§7

Filmy należy przysłać do dnia 22 listopada 2020 roku. Informacje o zakwalifikowanych filmach będą opublikowane na stronie internetowej Festiwalu. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.

§8

Z uwagi na sytuację sanitarną filmy konkursowe będą prezentowane on-line za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

§9

Filmy nie mogą umyślnie obrażać uczuć lub szydzić z postaw czy poglądów osób bądź grup społecznych.

§10

Autor zgłaszając film do Konkursu może wyrazić zgodę na jego nieodpłatną prezentację w ramach działań promocyjnych Festiwalu oraz na pokazach filmowych promujących Festiwal. Brak zgody Autora w tym zakresie nie wpływa na jego kwalifikację i ocenę. Organizatorzy zastrzegają jednak, że wykorzystywać będą w ten sposób filmy nagrodzone (trzy pierwsze miejsca), a nadesłanie filmu na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nieodpłatną prezentację w ramach działań promocyjnych Festiwalu w przypadku otrzymania Nagrody.

§11

Podczas Festiwalu zostaną przyznane następujące nagrody:
Nagroda Publiczności
1 nagroda
2 nagroda
3 nagroda

§12

Kwestie nieujęte w powyższym Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

§13

Wysyłając zgłoszenia na Festiwal # Studenty Filmowce Artysty wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb powyższego Festiwalu prowadzonego przez Kino Bodo w Łodzi. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Kino Bodo w Łodzi. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Karta zgłoszenia oraz regulamin do pobrania w ODT -->.